... NBI BV ...

NBI versterkt en bouwt mee aan de ambities van gemeenten en bewindvoerders

Voor wie is NBI

Samen naar een betere toekomst

NBI versterkt en bouwt mee aan de ambities van gemeenten en bewindvoerders

Schulden vormen een groot probleem voor de Nederlandse samenleving. Deze schulden ontstaan vaak door (een combinatie van) verschillende oorzaken, zoals ontslag, psychosociale problemen, een echtscheiding, pensioen, het krijgen van een kind of slecht financieel beheer. Om financiële problemen (preventief) te kunnen bestrijden is het van belang om de financiële situatie voor huishoudens weer op orde te brengen. Nationaal Beheer Inkoopdiensten werkt daarom samen met gemeenten en bewindvoerders om meer inzicht te verschaffen over vaste lasten en uitgaven.

Door ons langjarige contact met verschillende leveranciers zijn schaalvoordelen ontstaan waardoor een voordeligere situatie kan worden gerealiseerd en wij een nieuwe ondersteuningsstructuur aan huishoudens kunnen bieden. NBI geeft huishoudens daardoor meer ruimte en draagt bij aan de goede zorg voor het vermogen van mensen in financiële problemen. Dit doen wij door een helder, transparant en vrijblijvend overzicht van de huidige situatie en de door ons gerealiseerde situatie met kostenbesparingen overzichtelijk in kaart te brengen.

Een beweging vanuit het ondernemerschap

Wie zijn wij

Nationaal Beheer Inkoopdiensten is een zelfstandige organisatie die door middel van deze beweging wil bijdragen aan het verbeteren van het sociale landschap, door armoede en financiële problematiek in Nederland te bestrijden.

Samen naar een betere toekomst

Voor wie is NBI

De diensten van NBI zijn er dan ook primair op gericht om de gemeente en/of bewindvoerder te ondersteunen bij het verbeteren van de financiële positie van huishoudens.

421.000 kinderen

met risico op armoede

16 %

van de huishoudens in Nederland heeft een vorm van betalingsachterstand

39.000 personen

zaten 2014 in een wettelijk saneringstraject

8.000

geven de laagste inkomens meer uit dan ze aan inkomen ontvangen

Een werkwijze zonder gaten

Wat doet NBI

NBI verschaft met gemeenten en bewindvoerders per dossier inzicht in besparingen op huishoudelijke uitgaven. Zij doet dit bij de betreffende gemeente, bewindvoerder, of cliënt op locatie, omdat de dossiers zich daar bevinden.

Afspraak

Maak een afspraak of neem contact op dmv contactformulier of telefoon

FAQ’s

Veelgestelde vragen over NBI en de website

Blijf op de hoogte

NIEUWS

Call Now Button