... NBI BV ...

Een werkwijze zonder gaten

NBI verschaft met gemeenten en bewindvoerders per dossier inzicht in besparingen op huishoudelijke uitgaven. Zij doet dit bij de betreffende gemeente, bewindvoerder, of cliënt op locatie, omdat de dossiers zich daar bevinden.

NBI versterkt en bouwt mee aan de ambities van gemeenten en bewindvoerders

op locatie

Kennismaking

Tijdens een kennismakingsgesprek worden de uitgangspunten voor samenwerking besproken. Bij overeenstemming worden diverse geheimhoudingsdocumenten (zoals een bewerkingsovereenkomst) ondertekend. Daarna wordt een fasering voor de uitrol met gemeente of bewindvoerder besproken en uitgevoerd.

vertrouwelijk

Screening

Elk dossier wordt vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig gescreend met het oog op het behalen van financiële voordelen voor het desbetreffende huishouden. Daar wordt veel tijd en aandacht aan besteed.

rapportage

Resultaat

Op basis van langjarige contacten met leveranciers van diverse diensten, waaronder energie, verzekeringen, telefonie en internet, kunnen door schaalgrootte inkoopvoordelen worden gerealiseerd. NBI verschaft u vrijblijvend van een blauwdruk van twee situaties. Na screening van de dossiers wordt op zowel dossierniveau, als voor de totale doelgroep een rapportage opgesteld waarin de huidige situatie en de totaal te realiseren kostenbesparing op overzichtelijke wijze wordt weergegeven. Het overzicht laat op transparante wijze zien van welke keuzes het huishouden het meeste financieel profijt heeft. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het onderbrengen bij een andere leverancier niet mogelijk.

De toekomst

Om elk jaar een zo optimaal mogelijke samenstelling van leveranciers te houden, verplicht NBI zich om gedurende drie jaar, elk jaar de individuele dossiers op mogelijke verbetering te screenen.

Call Now Button